Posted by admin On July - 7 - 2018 Comments Off on Pielęgniarki
Pielęgniarki
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Pomoc dla lekarzy – niezastąpione pielęgniarki
Każda grupa profesjonalna, jaka wykonuje zagadnienia połączone z odpowiedzialnością za innych ludzi kieruje się kodeksem moralnym. Etyka powinna przyświecać zwłaszcza takim działaniom, które są związane z człowieczym zdrowiem oraz życiem. Stoi również u podstaw medycyny. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest przysięga Hipokratesa, składana przez lekarzy, którzy inaugurują pracę, równie rozpoznawalna jest norma głosząca, że w głównej mierze nie należy szkodzić. To filary medycyny, na jakich opiera się od czasów starożytnych. Wytyczne etyczne medycyny pozostają aktualne niezależnie od upływu czasu. Powinien kierować się nimi każdy lekarz. Ewidentnie, wspomniane reguły są niezmiernie ogólne, jednakże nakreślają najważniejsze powinności oraz bariery, którym podlega pomagający chorym lekarz i jego pielęgniarki. Pośród innych, o wiele bardziej dogłębnych wypada wymienić obowiązek dochowania zagadki medycznej. Pacjent poddawany leczeniu musi czuć się pewnie i wiedzieć, że żadna z kwestii dotyczących stanu jego zdrowia nie dostanie się w niepowołane ręce. Jedynie wówczas proces diagnozy oraz leczenia będzie przebiegał odpowiednio, albowiem we współpracy z chorym traktowanym jako podmiot, a nie przedmiot oddziaływań medycznych. W końcu to człowiek w medycynie jest najistotniejszy, o czym nie wolno zapominać, jeśli medycyna ma nadal opierać się na etyce. W celu uporządkowania bezustannie poszerzającej się teoretycznej i wygodnej wiedzy medycznej skonstruowano liczne klasyfikacje, jakie porządkują dużo zagadnień z obrębu leczenia oraz diagnostyki.

Comments are closed.